SWP

Kodukasutajale

  • Küttevõimsus 2.15 kW
Kirjeldus

Õhk-vesi soojuspump sooja tarbevee tootmiseks siseruumi paigaldusega. Ideaalne asendus tavalistele elektriboileritele. Võimalus valida 1 või 2 ekstra kontuuriga, et lisada nt päikeseküte vms.


Spetsifikatsioon
  • R134a külmaaine 

SWP soojuspump kasutab õhust saadud soojusenergiat, et toota sooja tarbevett. Masin on mõeldud ainult siseruumidesse paigaldamiseks. Ta töötab R134a külmaaine abil. Protsess toimub kõige tõhusamal ja tasuvamal viisil, pakkudes väga kõrget keskmist energiatõhususe kasutegurit. Kondensaator asub väljaspool paaki ja nii ei ole ühenduses külmaaine ja vesi otseselt omavahel. Tänu oma kõrgele kasutegurile aitavad SWP soojuspumbad kaitsta keskkonda.

Eelised:

  • Lihtne paigaldus
  • Vaikne
  • Töökindel
  • Väga väikse hooldusega