WF

Ärilahendused, Avalikku ruumi, Tööstusesse

  • Jahutusvõimsus 630 ÷ 2331 kW
Kirjeldus

Siseruumidesse paigaldatav vesi-vesi jahuti. Seadmed sobivad suurtele rakendustele elu-, äri- ja tööstushoonetes. Desuperheater-seade või jääksoojuse taaskasutussüsteemi lisamine annab võimaluse ka sooja tarbevee tootmiseks.


Spetsifikatsioon
  • R134a külmutusaine
  • Jahutus
  • Topelt spiraalkompressor
  • Torusoojusvaheti
  • Soojuse taaskasutamine
  • Saadaval vähendatud müraga mudel
  • Võrguhaldus
  • Ühildub ModBus protokolliga
  • Interneti ühendus

WF on R134a tööks külmaainet kasutav kompressoragregaadiga jahuti. Tegemist on siseruumidesse paigaldamiseks sobiva kahe kontuuriga seadmega; kumbagi kontuuri on võimalik juhtuda eraldi. Madalatel kondensatsioonitemperatuuridel toimimiseks kohandatud seadmed sobivad ideaalselt üksnes jahutusfunktsiooni pakkuvatele rakendustele, milles kasutatakse kaevust või jahutusseadmest pärit vett. Süsteem on varustatud suure efektiivsusega topelt-spiraalkompressoritega, mis tagavad pideva modulatsiooni (mõlema kompressori puhul 12,5% - 100%), elektroonilise termostaatventiili ja manteltorusoojusvahetiga (süsteemi ja soojusallika poolel) ning optimeeritud R134a gaasi kasutamist silmas pidades. Desuperheater-seade või jääksoojuse taaskasutussüsteemi lisamine annab võimaluse ka sooja tarbevee tootmiseks. “Always Working” (pidev töötamine) funktsioon tagab seadme pideva töötamise ka kriitilistes tingimustes: süsteem suudab end ise reguleerida ja ei seisku sellest tingitult kunagi. Saadaval standardmudeli või väga suure efektiivsusega (ühtlasi madala müratasemega) mudelina.